گیلان

موافقت نامه احداث سیلوی 50هزارتنی آستاراباسرمایه گذارکنیایی منعقد شد

موافقت نامه احداث سيلوي 50 هزار تني غلات بندر چندمنظوره آستارا با مشاركت يك سرمايه گذار كنيايي روز شنبه منعقد شده و به امضاي طرف ايراني و سرمايه گذار خارجي رسيد.