گینه

آرژانتین از مصر برای بازی دوستانه دعوت کرد

حماده صدقي افزود: كادر فني هنوز اين درخواست را بررسي نكرده است و تصميم نهايي را نگرفته است، چرا كه تمام تمركز تيم بر روي ديدار با آفريقاي جنوبي در چارچوب مرحله مقدماتي جام ملت‌هاي آفريقا 2012 در گينه و گابون است.