آرژانتين

به رسمیت شناختن کشور فلسطین همه دستاوردها را نابود می‌کند

ليبرمن همچنين تاكيد كرد:‌ نابود كردن آنچه كه ساخته‌ايم آسان است اما بازگشتن به روابط مسالمت آميز بعد از آن سخت و دشوار خواهد بود.