معرفی کتاب

به همت واحد بین الملل حسینیه هنر و همکاری انتشارات «تمکین» و «راه یار»؛

ترجمه عربی «شهید علم» منتشر شد/ مرور خاطرات دانشمند هسته‌ای در عراق و لبنان

به همت واحد بین الملل دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی(حسینیه هنر) ترجمه عربی دفتر اول از سری کتاب‌های «شهید علم» درباره دانشمند هسته‌ای، شهید دکتر مجید شهریاری توسط انتشارات «تمکین» عراق و با کمک های انتشارات «راه یار» منتشر شد.

معرفی کتاب

این هفته “پایان روز” را بخوانید

این هفته "پایان روز" را بخوانید

معرفی کتاب

این هفته “از یاد رفتن” را بخوانید

این هفته "از یاد رفتن" را بخوانید

معرفی کتاب

این هفته “صهیونیسم و نقد تاریخ نگاری معاصر غرب” را بخوانید

این هفته "صهیونیسم و نقد تاریخ نگاری معاصر غرب" را بخوانید