اشغالگری

سفیرسوریه: شاهد تشکیل خاورمیانه جدیدی درمنطقه هستیم

روابط ايران و سوريه تنها روابطي است كه طي سي سال ادامه داشته است. اين روابط در جهان سابقه نداشته و نمونه اي نمي توانيم پيدا كنيم از اين رابطه كه 30 سال ادامه داشته باشد، معمار و مهندس اين روابط مرحوم حافظ اسد (خداوند رحمت كند) و جناب آقاي دكتر حامد حسن از جمله سفراي موفق هستند و

اهداف ژئوپلتیک و نفتی آمریکا برای اشغال عراق

آنتی وار در ادامه این گزارش با اشاره به اظهارات برخی از تحلیلگران آمریکایی ادعاهای تونی بلر را در این باره که جنگ عراق به دلایل نفتی نبود، یک توطئه می خواند.