اوقاف

اختلاف الازهر و اوقاف مصر بر سر صدور فتوا

عباس شومان گفت: علما و مبلغان الازهر و ائمه جماعت اوقاف می توانند پاسخگوی احکام شرعی باشند، اما تنها مرجعی که می تواند شایستگی افراد را در این زمینه تایید کند الازهر است.