جبهه مقاومت

آیت‌الله اراکی در نشستی در سوریه:

دمشق، پایتخت عزت، مقاومت و درگیری با صهیونیست‌ها است

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذهب اسلامی اظهار داشت: دمشق، پایتخت عزت و مقاومت و پایتخت درگیری با صهیونیست‌ها است، سوریه امروز باعث عزت مؤمنان و خواری دشمنان شده است.

اندیشه کنفانی متفاوت از دیگر مبارزان فلسطینی

کارلوس صاحب: «کنفانی» بیش از آن که مرد جنگ و میدان باشد، مرد قناعت و اندیشه بود. به نظر من شخصیت او با اکثر سیاستمداران متفاوت است. او اهمیتی به القاب و عناوین نمی‌داد. به منصب و مسئولیت نمی‌اندیشید. البته «کنفانی» نیازی هم به لقب و عنوان نداشت. چرا که درخشش ویژه و کمیابی داشت که