حافظان قرآن

تجلیل از حافظان قرآن و انجیل در «اسیوط» مصر

طی مراسمی از حافظان قرآن و انجیل در شهر «اسیوط» مصر تقدیر شد.