حرم مطهر رضوی

اهدای قرآن خطی پاکستان به آستان قدس رضوی

ریاض حسین، رئیس انتشارات «سابق غلام حسین اند سانز» پاکستان یک نسخه خطی قرآن کریم برای اهدا به آستان قدس رضوی به وابسته فرهنگی کشورمان در لاهور تحویل داد.