حضرت زینب(س)

شهید پاکستانی؛ نذر حضرت فاطمه(س)

«شهید عدیل» وقتی در پاکستان بود ، در مورد اوضاع سوریه به مادرش توضیح داد و از او برای مبارزه با تروریست ها در سوریه اجازه خواست، اما مادرش از عدیل خواست با پدر هم مشورت کند.