حضرت زینب

حوزه هنری به مناسبت شکنجه شاعره بحرینی بیانیه صادر کرد

در ادامه این متن می‌خوانیم: همان‌طور که نطق حضرت زینب(س) باعث رسوایی حکومت یزیدیان شد، اشعار این هنرمند جوان نیز مردم جهان را با واقعیتهای امروز بحرین آشنا می کرد و این امر دستگیری و شکنجه وی را رقم زد.