رامين مهمانپرست

ابراز تاسف مهمان‌پرست از اظهارات ضد ایرانی وزیر خارجه کویت

به نظر ما اظهارات وزير خارجه كويت در راستاي منافع منطقه تلقي نمي‌شود. انتظار ما اين است كه مسوولان منطقه از هرگونه اظهارات شتابزده كه كمكي به حل مشكلات منطقه نمي‌كند، خودداري كرده و سياست دورانديشانه و حكيمانه را در پيش گيرند.

واکنش ایران به اتهام‌زنی سعد حریری

مهمانپرست در ادامه گفت: 'جمهوري اسلامي ايران ضمن تاكيد بر سياست ثابت خود در تعامل همه جانبه با همه طوائف لبناني و لبنان واحد كه به تجربه در ادوار گذشته و حال بر همگان اثبات شده، به ضرورت احترام به حقوق مسلم مردم نيز تاكيد مي ورزد، لذا آنچه در بقاي حاكميت‌ها شرط است توجه به خواست