شهدای مدافع حرم

جشن تولد فرزندان مردادی‌ شهدای فاطمیون

چندیست که رسم برگزاری جشن تولد مشترک برای فرزندان شهدای مدافع حرم از سوی گروه‌های فرهنگی و مردمی در شهرهای مختلف از جمله تهران، قم و مشهد شکل می‌گیرد.