شهر کربلا

دوگانه انسان و مکان در آثار علاء مشذوب

اندیشه‌های روایی نویسنده فقید دکتر علاء مشذوب که شنبه گذشته به دست چند فرد مسلح در شهر کربلا کشته شد، در دو تم مهم و اصلی تمرکز می‌یابند؛ انسان و مکان…