فرهیختگان

تبریک متفاوت هنرمندان وفرهیختگان ایرانی‌ و افغانستانی به دو ملت

جمعی از هنرمندان و نویسندگان فارسی زبان با تولید قطعات ویدئویی سال نو را به فارسی‌زبانان افغانستانی تبریک گرفتند.