مسجدالاقصی

حمله شهرکنشینان به مسجدالاقصی درسالروز اشغال قدس

پلیس رژیم صهیونیستی نیز ضمن محاصره صحن مسجد قصد بازداشت نمازگزاران را داشت.

حفر تونل های جدید زیر مسجد الاقصی

هاآرتص به نقل از این منابع تاکید کرد: این تونل ها بٌعد سوم شهرک سازی در قدس، در کنار دیگر مجتمع های در حال افزایش، به شمار می آید.