همایش بین‌المللی

عراق میزبان چهارمین همایش بین‌المللی مقابله با تفکرات داعشی

چهارمین همایش بین‌المللی مقابله با رسانه و اندیشه داعشی سوم و چهارم اسفندماه سال جاری در شهر بغداد، پایتخت عراق، برگزار می‌شود.