وادا

فعالیت‎های آزمایشگاه مالزی متوقف شد

آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ (وادا) فعالیت‎های آزمایشگاه مالزی را متوقف و ارسال هرگونه نمونه گیری به این آزمایشگاه و آنالیز آنها توسط پزشکان و متخصصان را ممنوع اعلام کرد.