وفا

قدیمی ترین اسیر سیاسی جهان

برغوثی متولد ۱۹۵۷ و هنوز مجرد باقی مانده است. دادگاه نظامی رژیم صهیونیستی وی را محکوم به حبس ابد کرده است.