اخبار

استقبال از کتاب بیانات رهبر معظم انقلاب در عراق

کتاب عربی «القضیة الفلسطینیة بین الحل الاسلامی المقاوم و دیکتاتوریة الاستکبار العالمی» شامل بیانات مقام معظم رهبری درباره مسئله فلسطین، با انتشار در عراق با استقبال جامعه علمی و روحانیت این كشور مواجه شده است.