آمريكا

پیشنهاد جدید رئیس‌جمهور یمن به مخالفان

هفته‌ها تظاهرات هزاران مخالف يمني در صنعا و ديگر شهرهاي اين كشور، حكومت 32 ساله علي عبدالله صالح را در آستانه‌ي سرنگوني قرار داده است، اما آمريكا و عربستان سعودي درباره اين كه چه كسي جانشين وي باشد، نگران هستند.

عربستان رمز خشونت در جهان عرب است

وي در ادامه با حمله شديد به عربستان سعودي تصريح كرد: آل سعود از سال 1926 ميلادي درعربستان حكومت مي كند و سه هزار امير سعودي مجموعه اين خاندان را تشكيل مي دهند كه برعربستان بدون مشاركت قابل ذكري حكومت و درآمدهاي سرسام آور اين كشورنفت خيزجهان را بين خود تقسيم مي كنند.

شبکه‌های ماهواره‌ای عربی وقایع سوریه را وارونه جلوه دادند

وي با بيان اينكه " بهبود وضعيت شهروندان و ساماندهي مديريت كشوري از اولويت هاي دولت آتي خواهد بود "، افزود: آمريكا و صهيونيسم جهاني براي اجراي نقشه خاورميانه جديد درپي از بين بردن مقاومت در سوريه هستند ولي مردم همچنان آماده مقابله با هر فتنه اي هستند.