ابراهیم الجرادی

ابراهیم الجرادی، شاعر و ناقد سوری درگذشت

«ابراهیم الجرادی» شاعر، ادیب و ناقد مشهور سوری، امروز شنبه در سن ۶۸ سالگی درگذشت.