ابوالهول

مصر از کشف مجسمه جدید«ابوالهول» خبر داد

مقام های مصری روز یکشنبه از کشف مجسمه ی جدید «ابوالهول» در استان «اسوان» واقع در جنوب مصر خبر دادند.