اساتید

یک شبکه عراقی از تشدید ترور شخصیت ها در عراق خبر داد

الشرقيه گزارش داد طي 16 روز اخير 79 شخصيت برجسته عراقي ترور شدند