استان تعز

دانش آموز یمنی قربانی سرکوب های دولت یمن

نيروهاي يمني دست‌کم يکي از دانش‌آموزان شرکت کننده در تظاهراتي که در مخالفت با برگزاري امتحانات تا پيش از استعفاي علي عبدالله صالح، انجام شده بود را کشته‌اند.