اسرائیلی

اهتزاز پرچم فلسطین در قلب تل‌آویو

پرچم فلسطین در میدان «رابین» واقع در قلب تل‌آویو و به دست حامیان صلح در سرزمین‌های اشغالی به اهتزاز درآمد.

اجرای اولین نمایش فلسطینی در بزرگترین خیابان آمریکا

لمیس اسحاق: ما می‌دانستیم که موضوع اساسی فلسطین است. اما تصمیم گرفتیم که نمایشی شخصی درمورد زندگی مردم عادی فلسطین بنویسیم. داستانی کلی که بدون تکرار مسئله اشغال تصویری را به بیننده القا کند و به وی این اجازه را بدهد که داستان را در ذهن خویش کامل کند.