افطاری

کرونا سفرۀ افطار مصری‌ها را به هم ریخت

بنا به اعلام وزارت رسانه مصر در ماه رمضان امسال افطاری دادن در مساجد مصر ممنوع است و خیّرین می‌توانند هزینۀ افطاری را با کارت اعتباری و بسته‌های غذایی به دست نیازمندان برسانند.