افق

جشنواره هنرهای اسلامی در شارجه

بیست و یکمین جشنواره هنرهای اسلامی با شعار«افق» با حضور هنرمندان عربی و خارجی در شارجه در حال برگزاری است.