اقامه نماز

برخی مساجد کویت بازگشایی می‌شوند

دولت کویت تصمیم دارد برخی از مساجد این کشور را پس از چندین هفته به روی نمازگزاران باز کند.

ابتکار جدید ملت بحرین دراعتراض به تخریب مساجد

وی اظهار داشت: ما این هفته از مردم بحرین خواستیم هر شب به مساجدی که رژیم ویران کرده است بروند تا در آنجا کفن پوشان نماز اقامه کنند زیرا تخریب مساجد اقدامی غیر قابل بخشش است.