اقدامات تروریستی

پادشاه بحرین: بحران تمام شد

با وجود مقاومت انقلابيون بحرين در برابر حملات سركوبگرايانه اين كشور، پادشاه بحرين تحولات اين كشور را خاتمه يافته تلقي كرد.

سه خبر کوتاه از سوریه

برخي معتقدند منظور المعلم از اين دخالت ها اردن است كه پايگاه آموزشي براي افراد مسلح ايجاد كرده و اين افراد را پس از آموزش براي اقدامات تروريستي به سوريه اعزام مي كند.

اعتراض مردم سودان به اقدامات تروریستی رژیم صهیونیستی

این در حالی است که مطبوعات سودان با انتشار دهها خبر و مقاله افزایش کمک های دولت سودان به جنبش های مقاومت ضد صهیونیستی را خواستار شدند.