اقلیم کردستان

برگزاری دوره های آموزش زبان فارسی در دانشگاه راپرین رانیه در اقلیم کردستان

در راستای تعاملات علمی و فرهنگی بین دانشگاه های ایران و اقلیم کردستان  جلسه ای با حضور ریاست دانشکده زبان در دانشگاه راه پرین رانیه برگزار و درمورد برنامه های مختلف علمی و فرهنگی گفتگو شد

آزمون تافل فارسی در اربیل عراق برگزار شد

دومین دوره آزمون تافل فارسی با رشد صددرصدی نسبت به پارسال، در دانشگاه صلاح الدین اربیل برگزار شد.