الدعوه

تجلیل از ۴۰ دختر و پسر حافظ قرآن در یمن

۴۰ دختر و پسر حافظ قرآن طی مراسمی در شهر «تریم» یمن تجلیل شدند.