القبله

احداث بزرگترین سرداب حرم امام حسین (ع) سرعت گرفت+ عکس

سرداب «القبله» به عنوان بزرگترین سرداب حرم امام حسین (ع) تاکنون بیش از 30 درصد پیشرفت داشته و اکنون با قرار دادن ستون‌های بتنی در آن عملیات احداث این سرداب سرعت گرفته است.