النصر

مجاهدت سید عراقی در دفاع از حرم سامرا چگونه بود؟

شهید مازن محمد سعد شبّر به جنبش اسلامی کتائب جند الإمام پیوست و در دفاع از حرم امامین عسکریین علیهما السلام مشارکت داشت.