امامین عسکریین

در سامرا صورت گرفت؛

آغاز نخستین طرح ملی حفظ قرآن «امامین عسکریین»

نخستین طرح ملی حفظ قرآن «امامین عسکریین» با حضور ۱۰۰ قرآن‌آموز در سنین مختلف از استان‌های مختلف عراق در صحن حرمین عسکریین در سامرا واقع در شمال این کشور آغاز شد.