امام

سرچشمه انقلاب‌های منطقه، انقلاب اسلامی ایران است

نوري همداني با اشاره به انقلاب‌هاي منطقه ادامه داد: انقلاب مردم، نشان از بيداري آنان دارد. حاکمان اين کشورها بايد به جاي اطاعت از غرب و سران مستکبر و ستمگران با مردم باشند.