امپریالیسم

هنرمندان کشور سوریه رفتار اهانت‌آمیز تعدادی از مزدوران غربی به را متهم کردند.

بیانیه هنرمندان سوریه

به‌نقل از سایت خبری المنار، هنرمندان سوریه علاوه بر متهم کردن این رفتار نادرست و اهانت‌آمیز، آن دسته از افرادی که دارای ملیت سوری هستند و در این برخورد اهانت‌آمیز شرکت داشتند را مزدوران غرب و امپریالیسم دانستند. در این برخورد اهانت‌آمیز به اعضای گروه اعزامی از کشور سوریه حمله شد