انقلابيون

نافرمانی مدنی در 18 شهر و شهرک یمن

جوانان انقلابي يمن اعلام كردند كه ساكنان دستكم 18 شهر و شهرك يمن به فراخوان نافرماني مدني تا سرنگوني ديكتاتور پاسخ مثبت داده‌اند و از ديروز اين اقدام شروع شده است.