انوار

پایان دوره علمی علوم قرآن در «الانوار» بحرین

دوره علمی علوم قرآن کریم امروز (شنبه) در مرکز حفظ قرآن «الانوار» بحرین پایان یافت.