ايران

موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین ایران و جیبوتی امضا مى‌شود

بر اين اساس، اين موافقتنامه شامل ماليات‌هايي كه نظير يا در اساس مشابه ماليات‌هاي موجود بوده و بعد از تاريخ امضاي اين موافقتنامه به آنها اضافه و يا به جاي آنها وضع شود نيز خواهد بود. مقامات صلاحيت‌دار دولت‌هاي متعاهد، ظرف مدت معقولي يكديگر را از هر تغييري كه در قوانين مالياتي مرب

افزایش همکاری ایران و سودان در راستای آبادانی دو کشور

ايستادگي و مقاومت در مقابل زياده‌خواهي‌ها رمز پيروزي و موفقيت است و ايران و سودان همواره در كنار هم خواهند بود و دشمنان نمي‌توانند خللي در روابط دو ملت ايجاد كنند.