بانوان

اعطای اجازه‌‌‌نامه قرائت قرآن به بانوان قاری در عربستان

بخش بانوان جمعیت حفظ قرآن «خیرکم» در جده به ۱۵ زن قاری قرآن، اجازه‌­نامه قرائت اعطا کرد.

زنان عربستان خواستار برخورداری از حق رای شدند

كميسيون انتخابات در عربستان اعلام كرد زنان از حق نامزد شدن و حق راي دادن در اين انتخابات مستثني خواهند شد.