بانک

کاهش سود بزرگترین بانک کویت

بانك KFH در سه ماهه نخست سال 2011 سود خالص 22.6 ميليون دينار (81.6 ميليون دلار) در مقايسه با 30.9 ميليون دينار (111.6 ميليون دلار) در مدت مشابه سال 2010 داشت.

شاخص سهام بورس کویت افزایش یافت

از بين گروه هايي كه شاخص آنها با كاهش همراه بود نيز بيشترين كاهش به گروه هاي بيمه، بانك ها و مواد غذايي تعلق داشت.