بسیج

زندانی بودن تعداد زیادی از زنان بحرین به دلایل سیاسی

رئيس بسيج جامعه زنان استان كرمان با بيان اينكه حربه رژيم آل سعود و آل خليفه در زمينه تجاوز به زنان يا انتقال آنها به مكان نامعلوم شكست مي‌خورد، عنوان كرد: اين اقدامات موجب تزلزل در ثبات قدم زنان بحريني نمي‌شود.