بن علي

یک وزیر سابق تونس دستگیر شد

بن علي طي سال‌هاي 2004 تا 2010 سليمان ورق را به سمت مديركل گمركات و وزير تجارت و بازرگاني تونس منصوب كرده و دولت موقت تونس در فوريه گذشته او را ممنوع از سفر و وادار به اقامت اجباري در كشور نموده بود تا به پرونده مفاسد وي رسيدگي شود.

وزارت کشور تونس اقامه نماز در خیابان‌های این کشور را ممنوع کرد

وزرات كشور تونس در توجيه اين اقدام ضد ديني خود مدعي شده است كه شكايت‌هاي بسياري نسبت به اشغال خيابان‌ها و اماكن عمومي براي برگزاري نماز در خيابان‌ها دريافت كرده است.