بونتلاند

حمله به نمازگزاران در سومالی

اين حمله چند ساعت بعد از كشته شدن يك مسئول در وزارت امور ديني در بونتلاند صورت گرفت. اين مسئول بر اثر انفجار بمب در مسير جالكعيو كشته شد.

فرهنگ و هنر سومالی در چنگال جنگ داخلی

محمد الشیخ حسن: موسسه‌های پژوهش در عرصه‌های علمی و مراکز ادبی، فرهنگی و ملی که از طرف دولت حمایت می‌شدند، در اثر جنگ‌های داخلی یا به طور کل از بین رفته است و یا این که اموال و دارایی‌های آن به سرقت رفته. در اثر سال‌ها جنگ پیاپی در سومالی، این کشور بخش عظیمی از حافظه ادبی و فرهنگی