بوچلی

طنین صدای بوچلی در سعودی پیچید

استان العلا سعودی روز گذشته میزبان کنسرت آندریا بوچلی اپراخوان نابینای ایتالیایی با حضور گستردۀ مردم و مقامات رسمی بود.