تبعید

«مفدی زکریا» شاعر انقلاب الجزائر

«مفدی زکریا» احساس تاریخی مردم این کشور را با احساس هنری که در خود داشت آمیخت و از این طریق توانست حماسه قهرمانی‌ها و رشادت‌های ملت الجزائر را با قلم پرتوان خود به رشته تحریر درآورد. تمامی این نکات از شعر او ادبی به وجود آورد که با هر روح و وجدان بشری ارتباط برقرار کند و احساسات

حقایق جهان عرب از زبان زنان نویسنده در مجله بانیبال

«بانیبال» مجله مهم و منحصر به فردی است که اهمیت آن در آن عربی بودنش است. یعنی این که این مجله نوشته‌های نویسندگان عرب را به انگلیسی ترجمه می‌کند نه این که مجله‌ای انگلیسی باشد که درباره ادبیات عرب سخن بگوید. اهیمت دیگر مجله «بانیبال» آن است که حقایق جهان عرب را در دو عرصه کاملا م