تبیان

دفاع از مردم بحرین با یک کلیک

موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان، با طراحی سامانه ای، اقدام به جمع آوری امضاء الکترونیکی کاربران اینترنتی در حمایت از مردم مظلوم و بی دفاع بحرین کرده است.