تراژدی

زندگی بی‌شعر ضرباهنگ بیهودگی است

علی الشلاه: ما در روزگاری زندگی می‌کنیم که اتفاقات عجیب و بزرگ بسیاری در آن روی داده است. گاهی اوقات نگران از دست رفتن خون شهدایمان می‌شوم. می‌ترسم این خون‌ها پایمال شود. از سوی دیگر برای شعر و شاعران نیز نگران هستم. نگرانم که شعرهایمان مبدل به گفته‌های دروغین و بی‌اساسی بشود که

دشمن خورشید، پهلوانی که تنها شد

این کتاب یک تراژدی و در عین حال یک داستان کمدی _ نظامی است که می‌کوشد برای دردهای روانی و فکری «منصب ریاست» درمانی بیابد و مردمی را به تصویر می‌کشد که انتظار رهبری بهتری را درسر می‌پرورانند. آنان اگر چه در شرایط نامناسب سیاسی و اجتماعی بسر می‌برند اما به این شرایط عادت نکرده‌اند

روایت تراژدی فلسطین به زبان انگلیسی

اهمیت فوق‌العاده این کتاب در آن است که به روشنی، دلایل و شرایط شکست را بیان می‌کند و اوضاع و احوالی را که منجر به این عذاب بی‌پایان شد را نیز توضیح می‌دهد. نویسنده تمامی این موارد را به شیوه‌ای گیرا بیان می‌کند. تا آن جا که خواننده تا آخرین سطور این کتاب با او همراه می‌شود. باید

زنده به گوری مدرن دختران در عربستان

«تاریکی گور» به روایت رنج‌های زنان و دختران عربستانی می‌پردازد که مورد بهره‌برداری‌های جنسی قرار می‌گیرند و نشان می‌دهد که چگونه، برخی از این تعرضات متاسفانه از جانب نزدیکان آن‌ها بوده است. داستانی که با شهامت به منطقه ممنوعه‌ای وارد می‌شود که پیش از این کسی درباب آن داستانی ننوش