تفاهم نامه

انعقاد تفاهم‌نامه مشترک ایران و الجزایر در زمینه مهارت آموزی

همچنین عنوان شد که در نظام جامع مهارت و فناوری، آموزش های مهارتی علاوه بر دوره های آموزشی کوتاه مدت که منجر به صدور گواهینامه می شود در سطوح آکادمیک نیز اجرا می شود که در حال حاضر در دو مقطع کاردانی و کارشناسی ارائه می شود.